Novosti in obvestila

Ukinitev paketa IZI Mesec M

Uporabnike obveščamo, da od 15. 11. 2019 dalje ne bo več mogoče vključiti paketa IZI Mesec M. Uporabnikom, ki bodo imeli na ta dan vključen omenjeni paket, bomo paket samodejno zamenjali v IZI Mesec L, ki za 7,9 € na mesec ponuja 2000 enot več na mesec.

Ljubljana, 10. 10. 2019Sprememba območij za mednarodni promet iz Slovenije v tujino in gostovanje v tujini

Uporabnike IZI obveščamo, da bomo s 1. 9. 2019 spremenili območja za mednarodni promet (klici iz Slovenije v tujino in poslana SMS-sporočila iz Slovenije v tujino) ter območja za gostovanje v tujini (odhodni klice v tujini, dohodni klice v tujini, poslana SMS-sporočila v tujini, prenos podatkov GPRS v tujini) za tarife IZI Doma, IZI Brez meja in IZI Mesec. S spremembo območij se bodo spremenile tudi cene storitev za posamezno območje. Seznam držav po območjih je objavljen tukaj.

Ljubljana, 31. 7. 2019Zaradi nadgradnje informacijskih sistemov bo v noči z 12. na 13. julij občasno lahko prihajalo do motenj v upravljanju mobilnih storitev

Uporabnike mobilnih storitev obveščamo, da bo v noči s petka, 12. julija, na soboto, 13. julija, od 22.00 do 6.30 zaradi nadgradnje informacijskih sistemov občasno moteno upravljanje nekaterih mobilnih storitev v omrežju Telekoma Slovenije (nakup dodatnih enot mobilnih storitev, polnjenje predplačniškega računa, preverjanje stanja, vklop/izklop dodatnih storitev, upravljanje uporabniškega računa). Klicanje, pošiljanje in prejemanje sporočil ter mobilni prenos podatkov bodo delovali nemoteno. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje

Ljubljana, 12. 7. 2019Znižanje cene klicev in poslanih sporočil SMS iz Slovenije v države EU-območja

Odprava stroškov mobilnega gostovanja je uporabnikom prinesla številne ugodnosti, saj v državah EU-območja od 15. junija 2017 ni več dodatnih stroškov mobilnega gostovanja za telefoniranje, pošiljanje kratkih sporočil in prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Samodejna odprava stroškov je bila izvedena v skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016).

S 15. 5. 2019 so za zasebne uporabnike (na podlagi Uredbe EU št. 2015/2120) z nadaljnjimi spremembami pričele veljati tudi znižane maloprodajne cene fiksnih in mobilnih klicev ter sporočil SMS iz Slovenije v države EU-območja. Sprememba velja za vse uporabnike IZI.

Cena mobilnega in fiksnega klica iz kateregakoli slovenskega omrežja v omrežje drugega operaterja v državah EU-območja od 15. 5. 2019 znaša 19 centov (brez DDV) na minuto, cena poslanega sporočila SMS pa znaša 6 centov (brez DDV). S 15.5.2019 se vsem uporabnikom IZI obračuna dodatek v višini 0,09 € (brez DDV) za poslana sporočila SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja. Dodatek ne velja za SMS sporočila poslana iz Slovenije v države EU območja.

V države EU-območja spadajo naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lichtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Azori, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Vatikan, Velika Britanija.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh IZI (www.izi.si), na prodajnih mestih IZI in na brezplačnih številkah 080 88 11 in 051 800 800 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev IZI, in sicer tudi pri klicu iz tujine).

Ljubljana, 9. 7. 2019Registracija za koriščenje vključenih količin za uporabo enot v EU za nove uporabnike IZI

Vsi novi uporabniki IZI, ki so svojo predplačniško številko aktivirali po 4. 6. 2019 in želijo enote iz zakupov koristiti v državah območja EU-tarife, se morajo registrirati in dokazati trajne vezi s Slovenijo.

Za namene zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja v mobilnih omrežjih operaterjev v državah območja EU-tarife (RLAH – Roam Like At Home, enake cene kot doma) je za koriščenje enot iz paketov v državah območja EU-tarife za nove predplačniške uporabnike od 4. 6. 2019 nujna registracija pri Telekomu Slovenije.

Neregistrirani uporabniki, ki so svojo predplačniško št. aktivirali od 4. 6. 2019 in ki ne bodo opravili registracije, pri uporabi mobilnih storitev v državah območja EU-tarife ne bodo mogli koristiti količin iz paketov. Zakupljene enote za klice, sporočila in prenos podatkov bodo tako lahko nemoteno uporabljali le doma, v državah območja EU-tarife pa bodo predplačniške storitve sicer lahko uporabljali, a se bodo zaračunavale po ceniku za gostovanje in se ne bodo odštevale od zakupljenih enot.

Podrobnosti:

 • Za novega predplačniškega uporabnika velja predplačnik, ki je svojo številko prvič aktiviral od 4. 6. 2019 dalje. V praksi to pomeni, da tudi če je uporabnik kupil kartico SIM pred tem datumom, aktiviral pa od tega datuma dalje, se šteje kot nov predplačnik (šteje namreč datum aktivacije, in ne datum nakupa).
 • Obstoječim uporabnikom se ni treba registrirati. Enote bodo v EU lahko porabljali na enak način kot pred tem datumom oz. bodo veljale enako kot za registrirane uporabnike (RLAH).

Uporabnik IZI lahko registracijo opravi prek spleta spleta ali z obrazcem, ki ga pošlje na e-naslov registracija@izi.si

Dodatne informacije so uporabnikom IZI na voljo na spletni strani www.izi.si in na brezplačnih številkah Centra za pomoč uporabnikom +386 51 800 800 ali 080 88 11.Storitev SMS-obveščanje Veleposlaništvo

V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije je od 1. 2. 2019 dalje vsem uporabnikom mobilnega omrežja Telekoma Slovenije avtomatično vključena brezplačna storitev SMS-obveščanje Veleposlaništvo. Storitev uporabnikom omogoča prejem brezplačnega SMS-sporočila, ki vsebuje konzularne podatke tiste države, v kateri se prijavijo. V sporočilu sta navedeni tudi telefonska številka pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije ter povezava na spletne strani MZZ, kjer so ostali uporabni podatki. Uporabniki si lahko storitev kadarkoli izključijo in kasneje ponovno vključijo.

V tujini se na predstavništvo Republike Slovenije lahko obrnete v naslednjih primerih:

 • če so vam ukradli osebne dokumente/denar ali ste jih izgubili,
 • če ste žrtev kaznivega dejanja,
 • v primeru prometne nezgode ali drugih nesreč,
 • v primeru hospitalizacije,
 • če vam je bila odvzeta prostost,
 • v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče),
 • v primeru smrti sopotnika/svojca.

Konzularni uslužbenci vam bodo glede na situacijo, v kateri ste se znašli, povedali, ali vam lahko nudijo ustrezno pomoč in kako oziroma vas bodo usmerili na ustrezne institucije.

Predstavništva v tujini ne morejo izposlovati izpustitve iz zapora, plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem, vam zagotoviti vstopa v državo, priskrbeti dela ali dovoljenja za prebivanje v tujini, dajati informacij o nastanitvah in turističnih informacij o destinaciji in podobno.

V primeru, da v državi, kjer se nahajate, ni predstavništva Republike Slovenije, se lahko za konzularno pomoč obrnete na katerokoli predstavništvo držav članic Evropske unije v tej državi.

Ostali pogoji storitve:

 • Uporabnik lahko za izklop omenjene storitve pošlje SMS s ključno besedo VELEPOSLANISTVO STOP na 4008.
 • Uporabnik, ki želi ponovno vključiti omenjeno storitev, pošlje SMS s ključno besedo VELEPOSLANISTVO na 4008.
 • V primeru, da Telekom Slovenije iz kateregakoli razloga ne zagotavlja storitev za uporabnike v posamezni državi, uporabnik ob prihodu v takšno državo in v omrežje tujega operaterja v tej državi ne bo prejel dohodnega sporočila.
 • Uporabnik prejme dohodno sporočilo v okviru storitve, ko se prvič v tridesetdnevnem obdobju s svojo napravo poveže v omrežje tujega operaterja. Navedeno pomeni, da uporabnik kljub morebitnemu večkratnemu vstopu v posamezno tujo državo dohodno sporočilo prejme zgolj enkrat v tridesetih dneh.

Ponudbo in navodila za uporabo storitve si oglejte tukaj.

Informacije o storitvi najdete tudi na straneh Ministrstva za zunanje zadeveMonitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije s 17. 6. 2018

17. 6. 2018 bomo vključili brezplačno storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, ki vam bo omogočala nadzor nad porabo mobilnih podatkov.
Storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije bo na voljo vsem uporabnikom IZI, ki imajo izbrano tarifo IZI, pri kateri se prenos podatkov obračunava glede na količino prenesenih podatkov.
Uporabniki IZI imajo pri tem za limit porabe mobilnega prenosa podatkov nastavljeno privzeto vrednost 20 EUR z DDV (16,4 EUR brez DDV). Ob dosegu nastavljene vrednosti limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ustavi.

Priprava in uvedba storitve je izvedena na podlagi 132.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah in splošnega akta, ki je bil objavljen 14. februarja 2018 v Uradnem listu RS.
Sprememba pogojev je potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in ne omogoča odstopa od naročniške pogodbe brez plačila pogodbenih obveznosti.

Uporabniki IZI mobila, d.d., 1. januarja 2018 preidejo k Telekomu Slovenije, d.d.

29. 12. 2017 - Uporabniki IZI mobila, d.d., s 1. 1. 2018 postanejo uporabniki storitev izimobil pri Telekomu Slovenije, d.d. Več informaciji o ponudbi storitev izimobil pri Telekomu Slovenije je uporabnikom na voljo na www.telekom.si/izimobil/info.

Dodatna pojasnila so uporabnikom storitev izimobil na voljo na spletni strani http://www.izi.si, na brezplačnih številkah Centra za pomoč uporabnikom 051 800 800 in 080 88 11 ter na prodajnih mestih storitev izimobil.

IZI mobil, d.d.
Ljubljana, 29. 12. 2017 (velja od 1. 1. 2018 dalje)

Ukinitev tarif izi008 in izi007

14. 11. 2017 - obveščamo vas, da s 15. 12. 2017 ukinjamo tarifi izi008 in izi007. Uporabnike, ki boste imeli dne 15. 12. 2017 vklopljeno tarifo izi008 ali izi007 bomo brezplačno preklopili na tarifo izimesec. Cena klicev (min), SMS in MMS sporočil ter prenosa podatkov (MB) je 0,08 eur. izimesec tarifa omogoča mesečne paketne zakupe večjih količin storitev po izjemno nizkih cenah. Več na www.izi.si/cenik. Če vam tarifa izimesec ne ustreza, preklopite na katerokoli drugo tarifo v ponudbi izimobila. Vsi uporabniki, ki imate na dan 14. 11. 2017 vklopljeno tarifo izi008 ali izi007 boste o spremembi tarife obveščeni s SMS obvestilom.

Prenehanje zagotavljanja storitev mobilne telefonije 31. 12. 2017

Spoštovani uporabniki izimobila,

obveščamo vas, da bo izimobil 31. 12. 2017 prenehal izvajati storitve mobilne telefonije, ki jih zagotavlja v omrežju družbe Telekom Slovenije. Tako boste uporabniki izimobila s 1. 1. 2018 prešli k operaterju Telekom Slovenije, ki vam bo še naprej storitve zagotavljal v svojem omrežju.

Vaša mobilna telefonska številka in kartica SIM ostaneta po prehodu veljavni, dobroimetje na vašem iziračunu se bo preneslo na vaš predplačniški račun pri Telekomu Slovenije. Vrednotnice izimobil bodo ostale v veljavi do izteka veljavnosti, ki je navedena na vrednotnici. Blagovna znamka izimobil, tarife in cene storitev bodo ostali enaki. Cene in pogoje uporabe storitev, ki bodo za vas veljali po prehodu na Telekom Slovenije po 1. 1. 2018, lahko preverite na www.telekom.si/izimobil/info.

Uporabniki izimobila, ki se s temi spremembami ne strinjate, imate možnost, da pred 31. 12. 2017 svojo mobilno številko prenesete na izbranega operaterja ali prenehate uporabljati storitev ter porabite dobroimetje na vašem iziračunu. Svoje strinjanje ali nestrinjanje s prenosom na ponudnika Telekom Slovenije lahko sporočite tudi na kontakte: info@izi.si ali na spodaj navedene brezplačne številke, pri čemer navedite svojo predplačniško telefonsko številko izimobil.

Dodatna pojasnila so vam na voljo na brezplačni številki Centra za pomoč uporabnikom 051 800 800 ali 080 88 11 ter na prodajnih mestih izimobila.
Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za zvestobo ter zaupanje.

Ekipa izimobil

IZI mobil, d.d.
Ljubljana, 2. 11. 2017

Niste našli, kar ste iskali?

Kontaktirajte nas