Ceniki

Paketi IZI Vračilo

storitev/tarifa IZI Vračilo A IZI Vračilo B IZI Vračilo C
uporaba tarife
ves mesec brez skrbi
cena mesečnega zakupa 8 EUR 11 EUR 14 EUR
klici znotraj mobilnega omrežja Telekom Slovenije​​
neomejeni klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije
s​poročila, prenos podatkov in klici v Sloveniji ali znotraj EU-tarife
3000 enot v ostala slovenska omrežja, SMS/MMS
klici v mobilna omrežja v Sloveniji/min
0,1836 EUR
klici v stacionarna omrežja v Sloveniji/min
0,1836 EUR
obračunski interval za klice v sekundah
60/60
SMS-sporočila
0,12 EUR
MMS-sporočila
0,12 EUR
prenos podatkov/MB
0,56 EUR
obračunska enota za prenos podatkov v kB
1 KB

Klici, sporočila in prenos podatkov v Sloveniji

storitev/tarifa IZI Doma IZI Brez meja IZI Mesec S IZI Mesec M IZI Mesec L IZI Mesec XL
uporaba tarife za kratke klice za klice v tujino in gostovanje v EU
ves mesec brez skrbi
cena mesečnega zakupa 0 EUR 0 EUR 6,9 EUR 8,9 EUR 7,9 EUR 10,9 EUR
vključene enote / / 3000 4000 6000 10000
klici v mobilna omrežja v Sloveniji/min 0,12 EUR 0,14 EUR
0,08 EUR
klici v stacionarna omrežja v Sloveniji/min 0,12 EUR 0,14 EUR
0,08 EUR
obračunski interval za klice v sekundah 15/15 15/15
60/60
SMS-sporočila 0,08 EUR 0,07 EUR
0,08 EUR
MMS-sporočila 0,08 EUR 0,07 EUR
0,08 EUR
prenos podatkov/MB 0,0686 EUR
0,08 EUR
obračunska enota za prenos podatkov v kB
50

Vse navedene cene vsebujejo DDV. Cenik velja od 15. 5. 2019. Obračunski interval za klice iz Slovenije v tujino je 60/60.

Ob pošiljanju MMS-sporočila se uporablja prenos podatkov, ki se zaračuna po ceniku.

Cenik vseh storitev IZI.

Klici in pošiljanje sporočil v tujino

Za klice v tujino (izven EU) vam priporočamo izbiro paketa IZI Brez meja, ki prinaša ugodne klice iz Slovenije v vse države sveta (izven EU).

Cenik vseh storitev IZI.

Preklop med paketi je enostaven. Za navodila kliknite tukaj.

Vse navedene cene vsebujejo DDV. Cenik velja od 15. 5. 2019. Obračunski interval za klice iz Slovenije v tujino je 60/60.

Gostovanje v tujini

Naj bodo pogovori sproščeni, tudi ko ste v tujini. Ko se odpravljate čez mejo, vključite gostovanje in poskrbite za ugodno komunikacijo.

Cenik vseh storitev IZI.

Koristne informacije
  • Pogoj za uporabo storitev v tujini je zadostno dobroimetje na računu IZI. Za uporabo GPRS-a v gostovanju je treba storitev predhodno aktivirati. Najnižje stanje na računu za vzpostavitev GPRS-seje je 2,5 EUR. Več

  • Pri prejemu MMS-sporočil zunaj EU-območja se zaračuna prenos podatkov po ceniku za prenos podatkov v gostovanju.

  • Pri nekaterih operaterjih v ZDA se pri odhodnih in dohodnih klicih zaračuna tudi čas zvonjenja v skladu s cenikom.

  • Za gostovanje v ZDA predlagamo uporabo USIM-kartice

  • Cene pogovorov veljajo tudi za prenos podatkov prek klasične podatkovne povezave (CSD) pri gostovanju z običajnim klicanjem.

  • Klici na tuje brezplačne, komercialne in premijske številke se zaračunavajo po ceni 6 EUR/min z DDV.

  • Z uredbo EU smo vsem uporabnikom IZI vklopili omejitve prenosa podatkov v EU in v drugih državah sveta. Osnovna omejitev znaša 60 EUR/mesec (z DDV).

  • Pri operaterjih, ki podpirajo odhodne klice na običajen način (CAMEL), so omogočeni tudi dohodni klici ter pošiljanje in prejemanje SMS-sporočil. Pri drugih operaterjih je omogočeno zgolj prejemanje klicev ter SMS-sporočil. Več

  • Telekom Slovenije, d.d., v omrežjih tujih operaterjev ne odgovarja za nivo in kakovost storitev.

Ostale storitve

Preverite cene preostalih storitev, ki vam jih omogoča IZI.

storitev/tarifa IZI Doma/IZI Brez meja IZI Mesec IZI Vračilo
preklop tarife
1 EUR
preusmeritev na drugo številko
se obračuna po isti tarifi kot običajni odhodni klic
preusmeritev v telefonski predal
brezplačno
klic v telefonski predal / ena za klic 0,06 EUR 0,08 EUR
brezplačno**
strošek priključnine
brezplačno
prekinitev uporabe številke
brezplačno
strošek prenosa številke k drugemu operaterju
5 EUR
klici na posebne številke
cenik
klici na številke 090
cenik
donacijske številke 090
cenik
SMS-donacija
cenik
Izdaja nove SIM-kartice z obstoječo številko
izdaja nove SIM-kartice z obstoječo številko
2,95 EUR*

Vse navedene cene vsebujejo DDV. Cenik velja od 15. 5. 2019.

* Menjava SIM-kartice stane 2,95 EUR in se zaračuna s trganjem dobroimetja z računa IZI, zato pred oddajo obrazca zagotovite dobroimetje na računu IZI. V primeru, da na SIM-kartico dobroimetja ni mogoče naložiti (kraja, izguba, poškodba SIM-kartice), pokličite v Center za pomoč uporabnikom na številko 051 800 800 (+38651800800). Obrazec za izdajo nove SIM-kartice z obstoječo številko najdete tukaj.

V primeru reklamacije je treba obrazcu za izdajo nove SIM-kartice zaradi nevidne poškodbe priložiti originalno SIM-kartico. Za izdajo nove SIM-kartice zaradi nevidne poškodbe (reklamacija) nas kontaktirajte tukaj.

** Preusmeritev klicev v telefonski predal je v Sloveniji brezplačna. Tudi klic v predal, ko preverite sporočila, je v Sloveniji brezplačen. Klici na številko 041 107 000 se obračunavajo po ceniku za klic v mobilno omrežje Telekoma Slovenijel. Tudi v državah EU-območja je preusmeritev klicev v telefonski predal brezplačna, klic v predal pa se obračuna po ceniku Evrotarife. V tujini preusmeritev v telefonski predal plačate. Ko vas oseba kliče in pušča sporočilo v predalu, plačate dohodni klic glede na čas trajanja in odhodni klic v Slovenijo po ceniku mednarodnega operaterja. V primeru brezpogojne preusmeritve se dohodni klic ne obračuna. Ko preverjate sporočila v predalu, plačate klic v Slovenijo glede na čas trajanja.

Cenik vseh storitev IZI.