Paket IZI
Brez meja

Bezbrižno komuniciranje
s inozemstvom

već od 6 €
povoljno na Balkan


bezbrižno komuniciranje s inozemstvom

pozivi od 0,298 EUR/min

poruke SMS/MMS već od 0,07 EUR

povoljno na Balkan i u preostalim državama svijeta

2 EUR na računu

Paket IZI Brez meja je paket, namijenjen svima koji privatno ili službeno često komunicirate s inozemstvom, budući da omogućava povoljne pozive iz Slovenije na Balkan te u preostale države svijeta. Za poslanu SMS-poruku u inozemstvo se kod paketa IZI Brez meja ne uračunava dodatak.

Obuhvaćeno paketom

SIM-kartica

2 EUR na računu

upute za uporabu

Pozivi u inozemstvo

Ako zovete iz Slovenije u inozemstvo, cijene poziva u pojedinu državu provjerite ovdje.

Paket možete kupiti na više od 3700 prodajnih mjesta po Sloveniji.

Promijenite tarifu

Za promjenu na tarifu IZI Brez meja na broj 4008 pošaljite SMS s ključnom riječi PREKLOP BREZMEJA.

IZI Brez meja je pretplatnička tarifa koja se plaća s obzirom na iskorištene jedinice prema važećem cjeniku. Prilikom kupnje SIM-kartice IZI Doma primit ćete bonus u iznosu od 2 EUR. Obavljene usluge se naplaćuju prema cjeniku. Cijene su u EUR s PDV-om. Za više informacija o ponudi i cjeniku ostalih usluga posjetite www.izi.si, ovlaštena prodajna mjesta IZI ili nazovite 051 800 800 tj. 080 8811. IZI, Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Prodajna mjesta

Pakete i bonove za punjenje možete kupiti na više od 3700 prodajnih mjesta po Sloveniji.

Sva prodajna mjesta

Aplikacija

Prenesi aplikaciju Moj IZI te prati korištenje i puni račun preko vlastitog telefona.